Brug over de Rijnhaven
 
       
 

College van B&W heeft gekozen voor ontwerp A

Het College van Burge-meester en Wethouders koos conform het advies van de selectiecommissie ontwerp A als winnaar van de ontwerpwedstrijd voor de Rijnhavenbrug.

Ga hier naar het persbericht.
 
Home
Ontwerp A
Ontwerp B
Ontwerp C
Meedoen
Procedure
 
 
 

Tussen de Wilhelminapier en Katendrecht komt een brug. Dat is voor veel mensen goed nieuws. Katendrechters kunnen via de nieuwe brug rechtstreeks naar het centrum lopen of fietsen. Er komt directe aansluiting tussen de uitgaansgelegenheden op de Wilhelminapier en het Deliplein met theater Walhalla en de plek waar de ss Rotterdam ligt aangemeerd. En bewoners uit de omgeving - maar zeker ook toeristen - kunnen een prachtige rondwandeling maken om de Rijnhaven heen.
Op Katendrecht takt de brug aan ter hoogte van het Deliplein en op de Wilhelminapier ter hoogte van het Landverhuizersplein, voor hotel New York.

Voor langzaam verkeer
De verbinding tussen het schiereiland en de landtong wordt 160 meter lang. Behalve fietsers en voetgangers mogen alleen ambulances, politiewagens en brandweer-auto’s er gebruik van maken bij calamiteiten.

Ontwerpwedstrijd
Het college van B&W schreef voor de brug een ontwerpwedstrijd uit. Een aantal architectenbureaus werd uitgenodigd om een ontwerp in te dienen. Zij moesten zich daarbij houden aan een programma van technische en financiële eisen en aan stedenbouwkundige uitgangspunten en randvoorwaarden, die door de gemeente zijn opgesteld. Drie ontwerpen voldeden aan de inschrijvingscriteria.

Advies bij de keuze
Het college heeft beslist welke brug het wordt. Het kreeg advies van een selectiecommissie van deskundigen op het gebied van stedenbouw en (landschaps)architectuur onder voor-zitterschap van architect Liesbeth van der Pol, die nu ook Rijksbouwmeester is.

In deze selectiecommissie zat ook iemand uit de commissie van betrokkenen, de vertegenwoordigers van de twee gebieden die de nieuwe brug gaat verbinden.
Deze commissie inventariseerde vooraf de voorkeur van bewoners en ondernemers op Katendrecht en de Wilhelminapier. Via een voorkeurformulier dat u kon vinden op deze website, in een huis aan huis verspreide informatiekrant en bij een videozuil waar u kon inspreken.

 
Ontwerp A

Ontwerp A: Quist Wintermans Architekten BV

 
Ontwerp B

Ontwerp B: DISSING+WEITLING arkitektfirma a/s

 
Ontwerp C
 

Ontwerp C: Bureau ZUS