intro
 
 
 
 
 

De omlegging van de A9 bij Badhoevedorp gaat door!

Sinds 31 oktober 2005 staat het zwart op wit: de A9 wordt omgelegd.
In de 'Bestuursovereenkomst Omlegging A9' hebben het Rijk, de provincie Noord-Holland, het Regionaal Orgaan Amsterdam, de gemeente Haarlemmermeer en Schiphol afspraken vastgelegd.
Klik hier voor de volledige tekst van de Bestuursovereenkomst in pdf.


Wat gaat er nu gebeuren?

Uit het besluit om de A9 te gaan verleggen komen drie trajecten voort:
1. het ontwerpen en realiseren van een nieuw tracé ten zuiden van Badhoevedorp;
2. het slopen van het stuk A9 dat nu nog door het dorp loopt en het ontwikkelen van de vrij gekomen ruimte;
3. het inrichten van het gebied aan weerszijden van het nieuwe stuk A9.

Voorlopig is alleen het eerste traject aan de orde. Eén van de afspraken in de Bestuursovereenkomst is dat binnen een half jaar een voorkeurstracé moet zijn gekozen. Dit zal dus vóór eind april gebeuren. Het definitieve ontwerp van het nieuwe tracé wordt in 2009 vastgesteld.

Informatieavond op 25 april

Op dinsdag 25 april was er voor de direct betrokkenen een informatiebijeenkomst over de omlegging van de A9.
Centraal stond het ontwerp van het nieuwe tracé ten zuiden van Badhoevedorp. De inrichting van het centrum en van het gebied bij de omgelegde A9 zijn nog niet aan de orde.

Een fotoimpressie van deze bijeenkomst.


Wat staat er op deze site?

Deze website gaat over het eerste traject.
Onder historie is te lezen welke plannen er in de loop der jaren zijn gemaakt over het stuk A9 bij Badhoevedorp.
Onder voorkeurstracé wordt het tracé beschreven waarover eind april een besluit zal worden genomen.
Onder leefbaarheid staat informatie over de effecten van het plan op verkeer, geluidsoverlast, luchtkwaliteit en externe veiligheid.
Onder planning zijn de procedures van besluitvorming, inspraak en uitvoering in beeld gebracht en enigszins in tijd uitgezet.
Onder organisatie staat waar u terecht kunt voor informatie en hoe de Stuurgroep ofwel de projectorganisatie is samengesteld.